Słowo po Rajdzie

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy”

61 Harcerski Rajd Świętokrzyski dobiegł końca! Ponad 940 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów wędrowało po świętokrzyskich szlakach. 8 tras zagospodarowanych, biwakowych, trasa zuchowa, pokoleniowa i zlotowa dla seniorów od 30 maja poznawało uroki Gór Świętokrzyskich.
Razem z uczestnikami na szlak wyruszyło ponad 100 wolontariuszy komendy rajdu, obsługi tras, drużyny sztabowej i służb zabezpieczających zlot. Przez 4 dni wszyscy pokonali około 380 kilometrów, wykonywali zadania rajdowe, zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności przy okazji poznając nowych przyjaciół i tworząc wyjątkowe wspomnienia.


Każda z tras wędrowała swoim szlakiem prosto do Ciekot – gdzie 1 czerwca odbył się zlot 61 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Wszystkie 8 tras zebrało się pod Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, aby spędzić razem czas i skorzystać z atrakcji zlotowych takich jak: gry i zabawy, turniej juggera oraz stoiska regionalne. Tradycyjnie odbył się Sabat Poczt Harcerskich organizowany przez Naczelnictwo Poczt Harcerskich WWS GK ZHP, można było zapoznać się z okolicznościowymi wydawnictwami pocztowymi m.in. przygotowanymi specjalnie z okazji 61 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

Uczestnicy Rajdu mogli na chwilę przenieść się w bardziej egzotyczne miejsca, dzięki prelekcji Aldony Partyki, pt. „Afryka nie taka dzika”.
Ważnym wydarzeniem w czasie zlotu była konferencja naukowa „60 lat Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego – najstarszej imprezy turystycznej ZHP” zorganizowana przez prof. dr hab. hm. Adama Massalskiego. Konferencję oficjalnie otworzyła Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości i prelegentów.
Na zlocie odbył się także koncert, podczas którego na scenie wystąpiły zespoły: „Happy” ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca, „Stare Dobre Harcerstwo” ze Starachowic, „Czajura” z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gwiazda wieczoru- zespół „Grupa Na Swoim”.
Pierwszy dzień zlotu zakończyło ognisko rozpalone przez druhnę Naczelniczkę, komendanta rajdu, jego zastępców oraz komendantów poszczególnych tras. Było to „Ognisko pamięci” dla druha hm. Stefana Derlatki i założycieli Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.
W niedzielę odbył się uroczysty apel kończący rajd. Była to okazja do uhonorowania osób i instytucji.
Srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju otrzymał hm. Adam Massalski.

Odznakę „Zasłużony dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich” otrzymali: phm. Grudzień Józef, phm. Składanowska Kazimiera, phm. Jastrzębski Cezary phm. Chmielewska Bożena, pwd. Kmieciak Zuzanna, HO Cukierski Dariusz, pwd. Tomanek Adrian.
Wręczono także nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach:
Nagrodę Naczelniczki ZHP na trasie I otrzymał patrol 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego – „Czarna ósemka”
Nagrodę Kuratora Oświaty na trasie II otrzymał patrol 18 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Klemensa ,,Klimka” Bachledy
Nagrodę Przewodniczącego ZHP na trasie III otrzymał patrol Tropiciele ze świetlicy podwórkowej w Bliżynie
Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na trasie IV otrzymał patrol „Rosa Venti” z 16 Próbnej Tomaszowskiej Drużyny Harcerzy Starszych ,,Rosa Venti”
Nagrodę „Kubusia” otrzymał patrol z 05 WDH ,,Płomienie” z Ostrowca Świętokrzyskiego
Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego na trasie V otrzymał patrol OOOOOOO z 52 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej
Puchar Komendanta Wojewódzkiej Policji na trasie VI otrzymał patrol Turystyczny Regiment Upartych Piechurów ze Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Węgrowie
Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice na trasie VII otrzymał patrol z 9 Drużyny Starszoharcerskiej ZODIAK z Kęt
Puchar „Jędrusiowy” powędrował do patrolu z 9 Wielopoziomowej Olsztyneckiej Drużyny Odkrywców ,,Iskra”.
Na trasie VIII o Nagrodę Starosty Starachowickiego dla patrolowych przygotowane zostały pamiątkowe materiały.

Wójt Gminy Masłów Pan Tomasz Lato ufundował nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu – druha Antoniego Króla oraz druhny pwd. Zuzanny Kmieciak. Druh Antek otrzymał także „Koziołka” z rąk z-cy komendanta Wojewódzkiego Policji podinspektora Andrzeja Patrzałka.

Na zlocie i apelu kończącym rajd były obecne naczelne władze Związku Harcerstwa Polskiego z Naczelniczką hm. Anną Nowosad i Skarbnikiem hm. Krzysztofem Osmańskim.
Obecni byli także członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP, Rady Chorągwi i Chorągwianej Komisji Rewizyjnej pod dowództwem komendanta hm. Tomasza Rejmera i przewodniczącego Rady Chorągwi hm. Lucjana Pietrzczyka.
Wśród przybyłych gości obecni byli: wicewojewoda świętokrzyski Pan Bartłomiej Dorywalski, komendant garnizonu Kielce mjr Arkadiusz Radziński, komendant WKU ppłk Mirosław Smerdzyński, z-ca komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Andrzej Patrzałek, członek zarządu powiatu starachowickiego Pan Jerzy Materek, sekretarz Gminy Masłów Pan Zbigniew Zagdański, prezes wodociągów kieleckich Pan Henryk Milcarz, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „ Szklany Dom” Pani Krystyna Nowakowska.

Przybyli także wieloletni sprawdzeni przyjaciele oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem komendanci chorągwi, hufców oraz obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.
Komenda 61 HRŚ, oraz Komenda Hufca Starachowice serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim oraz instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i współorganizatorom zlotu i rajdu: Kieleckiej Chorągwi ZHP, Gminie Masłów, Centrum Edukacji i Kultury „ Szklany Dom”, Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Masłowie, Świętej Katarzynie, Mąchocicach Kapitulne i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, Harcerskiej Grupie Ratowniczej z Buska Zdrój, Harcerskiej Służbie Zabezpieczenia Chorągwi Kieleckiej ZHP, całej wspaniałej obsłudze rajdowych tras z Hufców Kielce-Południe, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Szczepu „Wataha” z Nadarzyna oraz drużynie sztabowej zlotu.
Dziękujemy również: druhnie hm. Annie Nowosad, druhowi hm. Dariuszowi Supłowi, Panu Andrzejowi Będkowskiemu, Pani Agacie Wojtyszek, Panu Kazimierzowi Mądzikowi, Panu Piotrowi Babickiemu, Panu Markowi Materkowi, insp. Pawłowi Dzierżakowi, Panu dr inż. Janowi Reklewskiemu, Panu Tomaszowi Lato, Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Harcerskim Kronikom Filmowym i firmie DK-ART Dariusz Kanclerz za objęcie honorowym patronatem naszego rajdu.

Rajd był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu ROHiS, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego i Gminy Starachowice.
Kolejny rajd, kolejny szlak, kolejna przygoda za nami. A my już teraz zapraszamy Was na 62 Harcerski Rajd Świętokrzyski . Wyrusz z nami tam gdzie płonie ogień, gdzie braterstwo jest i czerwony szlak….. to Świętucha czas…