Świętokrzyskie Spotkanie Seniorów

Druhny i Druhowie!

Przedstawiamy propozycję uczestniczenia w Świętokrzyskim Spotkaniu Seniorów Harcerskich Kręgów Seniorów z możliwością uczestniczenia w zlocie 64 Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego!

A co czeka zainteresowanych?
Przedstawiamy plan spotkania:

Organizator zapewnia dojazd do Św. Katarzyny w sobotę 4 czerwca!
Wyjazd spod Hufca ZHP Starachowice o godz. 7:00.

Szczegóły odpłatności zostaną podane do 14 maja 2022 roku.

Organizatorzy:
KS ,,Łysica Żubry” z Hufca ZHP Starachowice

Kontakt:
phm Mirosław Szwugier tel. 536 984 536