Archiwalia rajdowe

Kolejne materiały wyszperane przez dh. hm. Marka Bieżanowskiego w Centralnym Archiwum Poczt Harcerskich Karta pocztowa wydana przez PH 35 Puławy (1998 rok)