Historia Rajdu


I Harcerski Rajd Świętokrzyski 1959 r.
?Spotkamy się na Wykusie??

Zaczęło się od tego, że dwudziestu harcerzy starszych z hufca Starachowice powędrowało w 1958 roku w lasy Świętokrzyskie na I Majowy rajd zorganizowany przez miejscowy oddział PTTK. Rajd się udał i wiele nauczył harcerzy? I tak druh Stefan Derlatka wpadł na ambitny pomysł, by zorganizować taki rajd dla harcerzy z całej Polski. Podjęta inicjatywa wyznaczyła dla instruktorów hufca bardzo odpowiedzialne zadania? W okresie dwu miesięcy napłynęły zgłoszenia na rajd od 517 uczestników z Chorągwi: Lublin, Łódź, Warszawa, Kielce, Kraków. Wyznaczono 7 turystycznych szlaków wędrowniczych i centralne ognisko na ?Wykusie?. Noclegi w stodołach i szałasach. Wędrówki patroli na sześćdziesięciokilometrowych szlakach z mapą w ręku, gdzie oprócz zapasowej pary butów, oprócz koca, kociołków do gotowania i prowiantu były jeszcze ponad kilogramowe kroniki.
Uczestnicy skrzętnie notowali w nich wiadomości na wybrany przez siebie temat?, a było ich kilka: przyroda Gór Świętokrzyskich, folklor, zabytki, walki partyzanckie, regionalne warsztaty? Przez cztery dni wędrowali turyści w szarych mundurach szlakami pierwszego w historii ZHP rajdu, który pozostał mocnym i dumnym wspomnieniem na całe życie.
Komendę pierwszego HRŚ stanowili druhowie ? instruktorzy ZHP:
hm. Stefan Derlatka ? komendant rajdu
hm. Ludmiła Mazurkiewicz ? z-ca komendanta rajdu
hm. Jerzy Wojewoda ? komendant zlotu
hm. Jerzy Krukowski ? Harcerska Służba InformacyjnaII Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1960 r.
?Wiosna dla każdego??

?mimo deszczu w pierwszy dzień rajdu, wędrówki na trasach przebiegały radośnie. Uczestnicy przeżyli wiele przygód?, przeprawy przez strumyki, marsze na azymut, zjeżdżanie po błotnistych ścieżkach, poszukiwanie nieznanych miejsc biwakowania legendarnego oddziału ? Mariana Langiewicza, zbiór gawęd o powstańcach guberni radomskiej?
– 723 uczestników; – 6 tras rajdowych;
– zlot na placu apelowym Stanicy Harcerskiej w Starachowicach.
III Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1961 r.
?Wszystkie drogi prowadza do Ciekot?

Na rajd przybyli harcerze z dziesięciu Chorągwi ZHP.
Zastępy ubiegały się o palmę pierwszeństwa, realizując program ?Wiosna Żeromskiego?, którego wymaganiami była znajomość bohaterów z lektur: ?Echa Leśne?, ?Wierna Rzeka?, ?Puszcza Jodłowa?, ?Syzyfowe Prace?
– 7 tras rajdowych; ? 1382 uczestników
– zlot w Ciekotach na terenie byłego majątku, gdzie mieszkała rodzina Stefana Żeromskiego.
IV Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1962 r.
?Ciekawi ludzie żyją wśród nas??

?harcerze tropili ścieżki ludzi regionu świętokrzyskiego związanych z rewolucyjnym ruchem społecznym, wrażliwym na krzywdę społeczną, potępiającym egoizm, uznającym sprawiedliwość społeczną za nierozerwalne wartości z interesami naszego kraju. Wędrując pogłębiali swą wiedzę o humanistyczne wartości wywodzące się z tradycji kultury polskiej, z tradycji postępowych ruchów młodzieżowych, postępowego nurtu harcerstwa.
– 12 tras rajdowych; – 2318 uczestników;
– zlot na stadionie Klubu Sportowego ?Błękitni? w Kielcach.
V Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1963 r.
?Tropem powstańców??

?w hołdzie żołnierzom Powstania Styczniowego patrole rajdowe składały kwiaty na mogiłach w Małogoszczy, Nowej Słupi, Kielcach, Wąchocku, Bodzentynie?
Spotkania z mieszkańcami wsi zwieńczone były ogniskami harcerskimi na których prezentowano gawędy oraz rekwizyty bohaterów tamtych dni.
– 10 tras rajdowych; – 1320 uczestników
– zlot w leśnym obozowisku Mariana Langiewicza


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VI Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1964 r.
?Da moja Łysico??

Zbiorom i zrelacjonowaniu wiadomości z początków bartnictwa oraz jego rozwoju na kielecczyźnie były podporządkowane zadania harcerskich patroli.
W kronikach czytamy:
W pobliżu pogańskich ośrodków kultowych na Łysej Górze, zajmowano się bartnictwem, w celu produkcji miodu dla potrzeb obrzędowych?
Po osiedleniu się zakonu benedyktynów na Łyścu miód i wosk były produktami niezbędnymi dla klasztoru?
Najstarsze dokumenty dotyczące bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej odnoszą się do opactwa cystersów w Wąchocku, któremu panujący nadał (1179 rok) uprawnienia do prowadzenia barci w okolicach Żyrcina (obecnie Rejów), Tumlina, Krajna, Bobrzy, Zagórza??
– 5 tras rajdowych; – 1390 uczestników
– zlot w Ciekotach.VII Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1965 r.
?Żołnierzom wolności?

Żołnierzom wolności zamieszkałym w kieleckich wsiach a raczej ich rodzinom harcerze ofiarowali czas przygody rajdowej w postaci porządkowania zagród.
Przepracowali łącznie ponad 1450 godzin. Zebrali kilkadziesiąt relacji od żołnierzy Wojska Polskiego z okresu ich walk na różnych frontach II wojny światowej. Zabawy z dziećmi kończyły spotkanie na trasach przy ognisku.
– 7 tras rajdowych; – 2210 uczestników
– zlot w Kielcach.
VIII Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1966 r.
?Tropem Tysiąclecia Polski?

Budowa geologiczna pasma Gór Świętokrzyskich, dająca pogląd historii tej ziemi, zrodziła myśl zbioru skarbów mineralnych: wapieni gipsów, margli, kruszyw budowlanych, siarki, pirytów, fosforytów? z przeznaczeniem ich dla Muzeum Narodowego w Kielcach. Zadanie to realizowały wszystkie patrole harcerskie na trasach rajdowych. Tropiąc geologiczne ścieżki, harcerze rejestrowali stan zagospodarowania wsi Kieleckiej w rocznicę tysiąclecia państwa polskiego.
– 9 tras rajdowych; – 2602 uczestników
– zlot na terenie ruin zamku w Bodzentynie.
IX Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1967 r.
?Partyzantom Gwardii Ludowej?

Kielecczyzna, jej góry, lasy i pola ? jak to niejeden raz już bywało w historii, była widownią walk wyzwoleńczych.
Zdarzenia wojny partyzanckiej; znaczący czyn zbrojny żołnierzy Gwardii Ludowej przeciwko niemieckiemu okupantowi zachowały się w pamięci ludzi tu mieszkających do dziś. Ich tradycje i wspomnienia skrupulatnie notowali w kronikach podczas ognisk i spotkań z partyzantami GL brygady im. Ziemi Kieleckiej ?Świt?, ?Wolność?, ?Zwycięstwo?, ?Grunwald??
– 10 tras rajdowych; – 2318 uczestników
– zloty: w Świętej Katarzynie (27 maj); pod dębem ?Bartek? k/Zagnańska (28 maj).
X Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1968 r.
?Polsce Ludowej ? SERCA MYŚLI CZYN?

Powszechna inwentaryzacja i porządkowanie grobów żołnierskich ostatniej wojny to programowy dorobek większości patroli harcerskich na trasach rajdowych.
Zebrane materiały (szkice, opisy, fotogramy) przekazano dla archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
– 15 tras rajdowych; – 3504 uczestników
– zlot na stadionie klubu sportowego ?STAR? w Starachowicach.
XI Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1969 r.
?Żołnierzom września ? 1939?

W ośmiuset miejscach stoją dziś na Kielecczyźnie pomniki walki i męczeństwa. Na początku wojny zginęło ponad trzy tysiące obrońców Polski.
W trzydziestą rocznicę września gośćmi uczestników tras rajdowych byli Ci, którzy przetrwali ? żołnierze: obrońcy Westerplatte (Leon Pająk, Marian Pociecha?) bitwy o Iłżę i wielu innych bitew.
– 12 tras rajdowych; – 3142 uczestników
– zlot na terenie klubu sportowego ?STAR? w Starachowicach;
– remontowano studnie wiejskie i naturalne ujęcia wody (źródełka).
XII Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1970 r.
?Z piosenką jest nam wesoło?

Piosenki poszły pomiędzy druhów ? turystów.
Leśnymi ścieżkami dotarły do świętokrzyskich chałup. Śpiewali je tu wszyscy najpiękniej jak umieli, przy gitarze i dźwiękach skrzypiec, przy akompaniamencie ustnych harmonijek, fujarce? Jedne smutne, inne wesołe.
Wzruszeń dostarczały najprostsze słowa i muzyka pachnąca krainą, jaką upodobali sobie harcerze od lat?
– 13 tras rajdowych; – 3226 uczestników
– zlot w Świętej Katarzynie;
– udział ponad dwóch tysięcy dzieci w występach artystycznych na trasach rajdowych
XIII Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1971 r.
?Dziewięć wieków Kielc?

Przeszłość pełna swojskiego kolorytu i stanowiąca dumę mieszkańców ? czytamy w dzienniczkach rajdowych ? przenoszą nas do pierwszych lat tysiąclecia i tworzą legendy.
– ?? pochodzenie nazwy grodu jest trudne. Czy wzięła się ona od kłów dzika, czy od skalnych cypli, czy od klet, czyli licznych chat drewnianych, lub od rodu Kiełczów???
– ?? legendy o mieście i jego okolicach mówią, że tu w 1006 roku polował Emeryk ? syn króla węgierskiego Stefana??
– ?? to tu, na tej ziemi, syn Bolesława Śmiałego ? Mieszko, zginął otruty przez świętokrzyskich zbójców.
– 14 tras rajdowych; – 3620 uczestników
– zlot na stadionie klubu sportowego ?Błękitni? w Kielcach;
– Kieleckiej Chorągwi ZHP nadano imię Stefana Żeromskiego.
XIV Harcerski Rajd Świętokrzyski maj 1972 r.
?Wiosna Żeromskiego?

?Wspomnienia i odczucia matki i syna na tle obrazu przyrody. Miłość matki do syna i syna do matki. Środki artystyczne opisu (porównania, epitety, uosobienia, zabarwienie uczuciowe?)? ? były zadaniami do wykonania na podstawie noweli ?Syzyfowe prace?. Udział w konkursie wzięło 59 uczestników rajdu.
– 15 tras rajdowych; – 4064 uczestników
– zlot Kielcach.
XV Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1973 r.
?Kopernikanie naszych czasów?

Dzieci szkół podstawowych Wąchocka, Bodzentyna, Nowej Słupi? otrzymały zestawy pomoce do nauczania geografii i astronomii. Ponad dwieście patroli rajdowych wykonało 2580 modeli astronomicznych i astronautycznych, map, katalogów? Wśród eksponatów były również przyrządy optyczne. Ofiarowano dzieciom szereg tematycznych przeźroczy barwnych o wszechświecie i kosmonautyce.
– 1000 uczestników na trasach biwakowych (po raz pierwszy);
– 20 tras rajdowych; – 4760 uczestników
– 5 tras eliminacyjnych do II Centralnego Rajdu ZHP;
– zlot w Starachowicach.
XVI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1974 r.
?Nasz dom w Ciekotach?

Plonem rajdowego konkursu pn. ?Szklany dom w Ciekotach ? moje marzenie? było 390 barwnych rysunków ofiarowanych organizatorom rajdu a przedstawiających nasz szklany dom w Ciekotach oczami dzieci i młodzieży harcerskiej.
– 21 tras rajdowych; – 5154 uczestników,
– zlot w Ciekotach;
– ponad 6000 harcerzy nie przyjęto na rajd (brak kwater we wsiach);
XVII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1975 r.
?Szlakami zwycięstwa?

Uczestnicy rajdu uczcili 30 rocznice zwycięstwa nad faszyzmem. W trakcie rajdu na harcerskich ogniskach odbywały się spotkania z kombatantami i uczestnikami walk o niepodległość w czasie II wojny światowej.
– 20 tras rajdowych; – 5234 uczestników,
– zlot w Nowej Słupi i Świętej Katarzynie.
XVIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1976 r.
?Tropem Stanisława Staszica?

Uczestnicy rajdu przekazali dla Hufca ZHP w Starachowicach ponad 350 kronik w których zawarte były nieznane fragmenty z życia Stanisława Staszica. Kroniki zostały przekazane komendzie hufca i znajdują się w Izbie Pamięci i Tradycji Hufca ZHP Starachowice.
– 22 trasy rajdowe; – 5556 uczestników
– zlot w Nowej Słupi;


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

XIX Harcerski Rajd Świętokrzyski 1977 r.
?Na chęciński zamek?

Kraina świętokrzyska ? osady i wsie samorodnych artystów wyrosłych na rodzimej tradycji, były tematem zainteresowań patroli rajdowych. Biwakując w wiejskich zagrodach, harcerze poszukiwali rzeźbiarzy, malarzy muzykantów, poetów?;
– W Wilkowie gościli u niepiśmiennej ?Kaśki spod Łysicy? (Katarzyny Zborowskiej ? fenomenalnej poetki ludowej);
– Odwiedzili zagrodę Feliksa Raka z Borowca ? znanego poetę i pisarza ludowego;
– We wsi Rataje k/Wąchocka poznali twórczość Marianny Wiśnios ? laureatki nagrody artystycznej im. Błogosławionego Brata Alberta za osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej;
? Poszukiwania artystów trwały przez wszystkie dni rajdu.
– 5926 uczestników, ze wszystkich Chorągwi ZHP;
– 25 tras rajdowych; – 5926 uczestników
– zlot ? zamek w Chęcinach.
XX Harcerski Rajd Świętokrzyski 1978 r.
?Szlakami walki i chwały?

Z inicjatywy Robotniczego Kręgu Instruktorów ZHP przy FSC w Starachowicach wybudowano pomnik ? obelisk poświęcony pamięci poległych harcerzy ze Starachowic. Uroczystości odsłonięcia odbyły się na zakończenie zlotu XX Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Odsłonięcia dokonał mgr Aleksander Zarajczyk ? Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa w Kielcach.
– 26 tras rajdowych; – 7428 uczestników
– zlot na terenie klubu sportowego ?STAR? w Starachowicach.
XXI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1979 r.
?Zawsze niech będzie słońce?

W trosce, żeby się pieśni nie pogubiły, zaproszono na rajd muzykujące patrole ? druhów którzy upodobali sobie harcerski i turystyczny żywot.
Przyjechali i zaśpiewali najpiękniej jak potrafili przy gitarze, dźwiękach skrzypiec, pojedynczo i gromadnie w trochę nieudolnym słowie i najprostszej muzyce.
– 23 trasy rajdowe; – 5865 uczestników
– zlot w Nowej Słupi;
– przed rajdem zebrano i przekazano dzieciom z kieleckich Domów Dziecka 12 tysięcy książek i 9 tysięcy zabawek.
XXII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1980 r.
?Pokłon Jodłowej Puszczy?

Grzbiety najwyższych pasm Gór Świętokrzyskich pokrywają zespoły leśne o charakterze zbliżonym do puszczańskich, ze wszystkimi gatunkami drzew.
Osobliwością przyrodniczą i krajoznawczą tego obszaru jest różnorodność mikroklimatów, stwarzając korzystne warunki dla życia roślin bogatych florystycznie. Hojnie obdarzona przez naturę w bogactwa mineralne, glebowe i leśne ? puszcza, zasługuje na lepsze zrozumienie zjawisk tu zachodzących.
– 25 tras rajdowych; – 6436 uczestników,
– zlot w Ciekotach;
– w Puszczy Jodłowej przepracowano 6835 godzin przy pielęgnacji sadzonek w szkółkach leśnych;
– uczniom Szkoły Podstawowej w Mąchocicach ? Scholasterii wręczono 8000 książek (zadanie przedrajdowe).
XXIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1981 r.
?Bohaterowi Kieleckiej Chorągwi ZHP?

??Nie można wygrać wojny z wrogiem zewnętrznym, jeśli wprzód nie zespolić, nie opasać znakiem powszechnej szlachetności??
?Cała ta ziemia pospołu z plemieniem ludzkim i niezmiernym owocem jego prac była dla niego istną pustynią, pustynią zawaloną gruzami, rządzoną przez bezprawia podłości, pustynią nieludzkości i rozpaczy??
– 32 trasy rajdowe; – 5763 uczestników
– zlot w Chęcinach;
XXIV Harcerski Rajd Świętokrzyski 1982 r.
?Radosny zwiążmy krąg?

Ziemia ? niepowtarzalny świat ! Ziemia ? taka mała, a jakże piękna, unosząca się w nieskończonej przestrzeni wśród oddalonych gwiazd. Ziemia ? coraz bardziej zanieczyszczona? potrzebuje naszej pomocy. Musimy traktować ja z troską i czułością, jeśli chcemy zmieniać nasze Zycie nadając mu głębszy sens.
– 23 trasy rajdowe; – 5646 uczestników
– zlot na lotnisku w Masłowie;
– 13 tysięcy nie przyjętych harcerzy na rajd (brak noclegów we wsiach);
– odbył sie I Harcerski Sejmik Turystyczny;
– był to VIII Centralny Rajd ZHP.
XXV Harcerski Rajd Świętokrzyski 1983 r.
?By zdobyć szczyt ideału ? świetlany harcerski Krzyż?

Z harcerzami na zlocie rajdu spotkał się Naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński , który rozmawiał z nimi o misji rozprzestrzeniania dobra na całym świecie jaką ma do spełnienia każdy harcerz. Z zainteresowaniem tez oglądał bazę hufca i jego osiągnięcia / minikary ? gokarty/.
– 25 tras rajdowych; 5500 uczestników
– zlot w Starachowicach (Stara Sztolnia ? żużlowisko Wielkiego Pieca);
XXVI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1984 r.
?Nasz los, to Polski los?

Harcerstwo uczestniczy w polskim życiu ponad osiemdziesiąt lat, bez mała przez całe stulecie. Ono żyje i nie potrzebuje przywracania go społeczeństwu, bo jest ciągle jego częścią, zjawiskiem polskiej kultury narodowej.
– 15 tras rajdowych; – 4500 uczestników
– zlot w Ciekotach;
– odsłonięto obelisk w dawnej zagrodzie Żeromskich.
XXVII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1985 r.
?Zdrowa przyroda ? zdrowy czlowiek?

Ekologia ? tak bliska wszystkim harcerzom. Sztuka godzenia współczesności z prastarym świętokrzyskim borem. Pamiętamy by o nią dbać bo przecież za tysiąc lat nasze prawnuki tez będą chciały wędrować szlakami świętokrzyskiej krainy.
– 16 tras rajdowych; – 4280 uczestników
– zloty w Bodzentynie, Cedzynie oraz nad rzeką Lubianką w Starachowicach


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

XXVIII Harcerski Rajd Świętokrzyski czerwiec 1986 r.
?Na straży zabytków techniki?

Długa jest historia przemysłu nad Kamienną. Dzięki pokładom rudy żelaza już w średniowieczu powstały pierwsze kopalnie. Tu swoją działalność rozwijał Stanisław Staszic, pozostawiając zespół zakładów hutniczych. Jeszcze w początkach Fabryki Samochodów Ciężarowych wytapiano w historycznym wielkim piecu stal dla pierwszych ?STARÓW?.
– 20 tras rajdowych; – 4620 uczestników
– zloty: na Baranowskiej Górze, w Starachowicach, w Ciekotach.
XXIX Harcerski Rajd Świętokrzyski 1987 r.
?Szlakami rewolucjonistów?

Ogromną daninę krwi złożyli ludzie tej krainy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.
Na całym obszarze miały miejsce wystąpienia rewolucyjne robotników, chłopów, inteligencji, młodzieży szkolnej a także księży.
Wszystkie patrole realizowały zadania upamiętniające rocznice tych wydarzeń.
– 19 tras rajdowych; – 4780 uczestników,
– zlot we wsi Szewce k/Kielc.
XXX Harcerski Rajd Świętokrzyski 1988 r.
?Do grodu Stara?

Starachowice ? miasto o tradycjach przemysłowych sięgających XIX wieku ? swój rozkwit przezywają w latach 50-80 . Właśnie tutaj w 1948 roku zapadła decyzja zlokalizowania produkcji pierwszych polskich samochodów ciężarowych ?STAR? .FSC w Starachowicach powstała na bazie przedwojennych zakładów zbrojeniowych. Po wyzwoleniu zdołano odzyskać część zagrabionego sprzętu przez okupanta. Na wyremontowanych obrabiarkach wykonano pierwsze części do ?STARÓW?. W 1949 roku wyprodukowano 245 pojazdów. W 1950 ? 782. W następnych liczba przekroczyła 2000, aby osiągnąć w ostatnich latach (1980) liczbę ponad 35 tysięcy samochodów.
– 29 tras rajdowych; – 6820 uczestników
– zlot na stadionie Klubu Sportowego ?STAR? w Starachowicach;
– imprezy towarzyszące:
* I Polowa Zbiórka Poczt Harcerskich n/zalewem Lubianka;
* ?HARCFIL?88?, ogólnopolska wystawa filatelistyczna (48 wystawców z różnych miast Polski);
* Ogólnopolski konkurs na Kartę Pocztową (puchar dla hm. Zbigniewa Osenkowskiego z Sanoka);
* Wystawa fotograficzna pt. ?Starachowice ? stolica harcerskiej turystyki?
* III Harcerski Sejmik Turystyczny (udział 150 instruktorów ZHP z całej Polski;
* ?Jarmark Świętokrzyski? (występy artystyczne kapel ludowych).XXXI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1989 r.
?Iż Polacy nie gęsi??

Patrolom rajdowym zaproponowano bliższe zainteresowanie się mową własnego regionu, jego gwarą i legendami. Współzawodnictwem objęto również wiedzę o mieście Starachowice.
Dla zaawansowanych ogłoszono konkurs fotograficzny pn. ?Miejsca martyrologii?. Podczas zlotu odbyło się wiele ciekawych imprez towarzyszących: Jarmark Świętokrzyski, oraz koncert harcerskiego zespołu ?Włosatki?. Dla kolekcjonerów i filatelistów Poczty Harcerskie przygotowały ciekawe pamiątkowe karty pocztowe. Stosowany był okolicznościowy datownik.
– 19 tras rajdowych; – 3845 uczestników,
– zlot w Ciekotach.XXXII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1990 r.
?Bratnie słowo sobie dajem?

?? na kanwie ?Pieśni Wygnańców? 1831 roku powstało hasło tegorocznego rajdu ?Bratnie słowo sobie dajem?? hasło, wokół którego łączyliśmy dłonie śpiewając na trasach:
Stańmy bracia raz
Ile jest tu nas?
– 17 tras rajdowych;
– 3144 uczestników
– zlot w Masłowie.XXXIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1991 r.
?Ziemią cierpienia i twardej pracy??

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach była historycznym wydarzeniem dla całego regionu świętokrzyskiego.
W regionie świętokrzyskim pozycję Kościoła określał istniejący tutaj od wczesnego średniowiecza kompleks dóbr biskupów krakowskich. Własne dobra miały klasztory rozproszone po krainie świętokrzyskiej. Cystersi przyczyniali się wydatnie do upowszechniania kultury rolnej.
Benedyktyni świętokrzyscy prowadzili prace nad zagospodarowaniem stawów, melioracją rzek i łąk, rozdawali żywność, udzielali pomocy lekarskiej okolicznej ludności.
Bogate były na Kielecczyźnie tradycje piśmiennictwa religijnego. Od XVIII wieku ośrodkiem myśli teologicznej stało się kieleckie seminarium duchowne.
Ziemia Kielecka wydała w ciągu stuleci wielu autorów dzieł, które zapisały się głęboko w polskiej kulturze.
– 19 tras rajdowych; – 4265 uczestników
– zamiast zlotu odbyło się spotkanie z Ojcem Świętym ? Papieżem Janem Pawłem II na lotnisku w Masłowie dnia 3 czerwca;
Imprezy towarzyszące:
– konkurs krajoznawczej na fotogram ?Zabytki kultury chrześcijańskiej na ziemi Kieleckiej?;
– konkurs historyczny ?80 lat harcerstwa?.


XXXIV Harcerski Rajd Świętokrzyski 1992 r.
?Złaczeni węzlem??

Życie na łonie przyrody, które tak żywo propaguje i realizuje Skauting, zbliża skauta do Boga. Skaut poznając przyrodę i podziwiając w niej mądrość przeznaczeń Stwórcy i cudowną harmonię, uczy poznać Boga w naturze. Każdą wolną chwilę skaut spędza wśród przyrody, która jest źródłem zdrowia fizycznego i moralnego. Kontakt z przyrodą, jej poznawanie i ukochanie ma zbliżyć skauta do Boga, jej Twórcy, stworzyć predyspozycję do rozwinięcia w nim głębokiego życia religijnego.
Złączeni węzłem miłości i braterstwa, każdy człowiek jest naszym bliźnim, bez względu na jego pochodzenie, płeć, rasę, religię, naród ? te cechy upowszechniamy w harcerskich gawędach przy ognisku.
– 13 tras rajdowych; – 3200 uczestników
– zlot w Chęcinach.XXXV Harcerski Rajd Świętokrzyski 1993 r.
?Ludziom dobrych czynów i pracy?

Bohaterski zryw jakim było Powstanie Styczniowe, odegrał wielką rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i społecznej. Jego geneza i przebieg nie tylko zdeterminowały postawę pokolenia biorącego bezpośredni udział w wydarzeniach sprzed stu trzydziestu laty, ale rzutowały w poważnym stopniu na dużą aktywność społeczeństwa kieleckiego regionu w późniejszych okresach historycznych. Tradycje 1863-1864 roku, legenda czynu powstańczego ? zapalały do walki zbrojnej serca i umysły wielu ludzi, którzy w tragicznych latach dla Polski chwytali za broń, przemierzając szlaki wydeptane przed wielu laty przez powstańców, czyniąc z naszego regionu jeden z najbardziej aktywnych ośrodków walki o wolność i niepodległość.
Miarą popularności i trwałości tradycji Powstania Styczniowego jest fakt, że imiona bohaterów tego powstania znane są w większości miast i wsi kielecczyzny.
W sto trzydziestą rocznicę tego wydarzenia harcerze z całej Polski ruszą tropem powstańców ? składając hołd ludziom dobrych czynów i pracy.
– 15 tras rajdowych; – około 5000 uczestników;
– zlot 5 czerwca w Wąchocku.XXXVI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1994 r.
?Szumcie nam jodły piosenkę??

Historia tej ziemi jest i będzie razem z nami . Świętokrzyskie lasy szumią piosenki i opowiadają nam historie sprzed lat. … szumi cały bór a my za nim wtór chylimy kornie głowy- niech do taktu huczą nam sowy i cały leśny chór…
– 1238 uczestników;
– 13 tras rajdowych;
– zlot 5 czerwca na ?Szlakowisku? w Starachowicach;
– udział: Główna Kwatera ZHP oraz naczelnik Pacławski.XXXVII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1995 r.
?Do Jodłowej Puszczy??

Lasy Gór Świętokrzyskich rozsławił Stefan Żeromski w poemacie ?Puszcza Jodłowa? i w innych swoich utworach literackich. Zachwyt nad nią udzielił się badaczom, którzy wykazali i wciąż wykazują w różnej skali, fenomen naukowy tego obszaru. Jednak najważniejszym z fenomenów pozostaje las, a w nim wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum. Zbiorowisko o charakterze endemicznym, uznane przez innych badaczy europejskich. Po raz pierwszy zostało opisane w 1928 roku na podstawie materiałów z Gór Świętokrzyskich.

– 12 tras rajdowych; – 1147 uczestników;
– zlot 9 czerwca w Bodzentynie / w strugach ulewnego deszczu uczestnicy zlotu bawili sie fantastycznie ponad 4 godziny /;
– udział przewodniczącego ZHP hm Stefana Mirowskiego.XXXVIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 1996 r.
?Woda jest życiem??

O tym, że woda jest niezbędna do życia, wiedza prawie wszyscy ludzie. Nieliczni jednak zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest dla dalszego życia na Ziemi utrzymanie nienaruszonych obiegów wody oraz jaki każdy z nas ma i może mieć w tym udział. Zaproponowany program zajęć prowadzony w trakcie rajdu pokazuje, jak można i należy postępować z wodą rozsądnie, aby to bezcenne, niezastąpione źródło wszelkiego życia na Ziemi mogło spełniać nadal swe odwieczne funkcje.
– 13 tras rajdowych; – 1083 uczestników;
– zlot w Ciekotach.XXXIX Harcerski Rajd Świętokrzyski 1997 r.
?Rajdem do Emeryka??

W Nowej Słupi, leżącej u podnóża Gór Świętokrzyskich, można zobaczyć posąg pielgrzyma świętokrzyskiego – Emeryka. Legenda głosi, że co rok przesuwa się on o ziarnko piasku, a kiedy dotrze na szczyt góry, nastąpi koniec świata. Sprawdziliśmy – do szczytu jeszcze daleko ;). Po raz pierwszy uczestnikom zaproponowano dwudniowy zlot na którym oprócz apelu kończącego rajdowa rywalizację odbyło się wiele imprez towarzyszących; /biegi harcerskie, rozbijanie namiotu na czas, spotkania z ciekawymi ludźmi, biegi sprawnościowe itp./
– 11 tras rajdowych; – 1020 uczestników;
– zlot 11 maja w Nowej Słupi;
– udział w rajdzie: hm. Wiesław Maślanka ? naczelnik ZHP.XL Harcerski Rajd Świętokrzyski 1998 r.
?80 lat niepodłegłości Polski??

Starachowice – miasto położone na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich na zboczu pradoliny rzeki Kamiennej pośród lasów, przy ważnym ciągu komunikacyjnym samochodowym Radom ? Ostrowiec Świętokrzyski i kolejowym Skarżysko Kamienna-Sandomierz, powstały z dwóch dawnych osad: wsi Starachowice i miasta Wierzbnik.
W ich okolicy od średniowiecza istniały ośrodki hutnicze. W XII w. ustaliły się stosunki własnościowe na tym terenie. W 1921 r. w Warszawie podjęto decyzję o budowie w okolicy miast fabryki zbrojeniowej, gdzie produkowano działa polowe, haubice, a przede wszystkim ? broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Miasto w swym obecnym kształcie powstało z połączenia miasta Wierzbnika, osady fabrycznej Starachowice i wsi Starachowice .
– 1260 uczestników;
– 10 tras rajdowych;
– zlot 30 czerwca w Starachowicach na terenie boiska szkolnego ZSZ nr 1 oraz alei modrzewiowej hufca. Zlotowi towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca historię 40 lat HRŚ. Po raz pierwszy na tym zlocie wręczono wyróżniającym się instruktorom odznaki „Za zasługi dla Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego”XLI Harcerski Rajd Świętokrzyski 1999 r.
?Tropami ziemi świętokrzyskiej??

Geograficznie rzecz biorąc, ziemia świętokrzyska to obszar między Wisłą a Pilicą, kiedyś północna część Małopolski, potem kieleckie, obecnie w województwie świętokrzyskim. Teren urozmaicony, górzysty, z kulminacją w postaci Gór Świętokrzyskich, których najważniejsze pasmo stanowią Łysogóry z dwoma szczytami – Łysicą (612 m) i Łysą Górą (595 m), zwaną również Łyścem. To drugie wzniesienie od wieków kojarzyło się z eskadrami Bab Jag przybywających tu w podejrzanych celach na swych latających maszynach. Szczególnie w okolicach letniego przesilenia słońca, czyli w Noc Świętojańską, przez pogańskich przodków zwaną Sobótką lub Kupałą, w powietrzu aż furczało od mioteł.
– 8 tras rajdowych; – 885 uczestników;
– zlot 22 maja na terenie 20 Brygady Łączności im. Bohaterów Ziemi Kieleckiej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach.XLII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2000 r.
?W gościnę do ojców Oblatów??

Od początków XIV w. w kościele przechowywano relikwie Św. Krzyża, od których Łysa Góra przyjęła swoją dzisiejszą nazwę. Do 1819 r., czyli do kasaty opactwa przez zaborcę, Święty Krzyż był najważniejszym po Jasnej Górze sanktuarium narodowym. Do tego miejsca pielgrzymowali zarówno królowie, jak i prosty lud. Podczas Powstania Styczniowego w budynkach klasztornych mieściła się kwatera Marian Langiewicza, ale już w 1864 r. władze rosyjskie utworzyły najsurowsze więzienie w Polsce, które przetrwało do 1939 r. W czasie wojny Niemcy zaś urządzili tu obóz zagłady.
W roku 1936 nastąpiło odrodzenie klasztoru związane z przybyciem OO. Oblatów Maryi Niepokalanej.
O roli, jaką odegrało w naszej historii i kulturze opactwo na Świętym Krzyżu, świadczy choćby jego cenny księgozbiór. W XIX wieku w oprawie jednej z ksiąg odkryto tekst słynnych ?Kazań świętokrzyskich? ? bezcenny skarb naszej narodowej kultury. Przyklasztorny kościół (1871-89) po licznych przebudowach zachował się w stylu barokowo-klasycystycznym. Nosi on na sobie ślady pozostałości romańskich z XII stulecia. Natomiast późnogotycki klasztor, który powstał ok. połowy XV w., przebudowano w I połowie XVII w. Na uwagę zasługuje zwłaszcza kaplica Oleśnickich (1611-20), w której znajduje się rokokowo-klasycystyczna polichromia z 1782 r. oraz barokowa dzwonnica i brama. W zachodnim skrzydle opactwa mieści się obecnie Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
– 9 tras rajdowych; – 980 uczestników;
– zlot 3 czerwca na Świętym Krzyżu.XLIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2001 r.
?Etnografii świętokrzyskiej??

Skansen w Tokarni z czystym sumieniem można nazwać „perełką” województwa Świętokrzyskiego. W skansenie w Tokarni organizowane są imprezy festynowe i folklorystyczne, związane z charakterem parku etnograficznego – np. w czerwcu mają tu miejsce Wytopki Ołowiu. Oddziałami Muzeum Wsi Kieleckiej jest także zabytkowa zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie i Pomnik-Mauzoleum w Michniowie. -Stworzenie owego skansenu było realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Chciał on odtworzyć typowy układ osadniczego życia mieszkańców wsi z regionu Kielecczyzny. Celem głównym działania Muzeum Wsi Kieleckiej jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego.
– 7 tras rajdowych; – 820 uczestników;
– zlot w skansenie wsi kieleckiej w Tokarni;
– udział naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego ? hm. Teresy Hernik.XLIV Harcerski Rajd Świętokrzyski 2002 r.
?W poszukiwaniu legend??

Czy możliwe jest, by w jakimś zamczysku, pałacu czy dworze, w blasku księżyca, przy akompaniamencie wyjącego pośród ruin i opuszczonych murów wiatru, nie przechadzały się duchy? Raczej nie? Chyba z każdym zamkiem czy pałacem związane są legendy o mieszkających tu przed wiekami królach, książętach czy szlachcicach, których duchy nadal nawiedzają miejsca swojego ziemskiego życia. Wielu z nas wierzy mocno w ich istnienie, ale tylko ci o mocnych nerwach zdecydowaliby się na spotkanie z widmami przeszłości. Serdecznie zapraszamy na niezwykłą i niezapomnianą podróż w czasie. Na trasach rajdu w sercu Gór Świętokrzyskich – czekają na Ciebie wspaniałe przygody, emocjonujące spotkania z postaciami z przeszłości, tajemnicze wyprawy w poszukiwaniu skarbów. W czasie wędrówki zmierzysz się z czekającymi na Ciebie leśnymi i domowymi bóstwami, postaciami żyjącymi w opowieściach naszych przodków,
– 8 tras rajdowych;
– 515 uczestników;
– zlot w Suchedniowie.XLV Harcerski Rajd Świętokrzyski 2003 r.
?Tropami Starzecha??

Po raz 45 zapraszamy Was na wędrówkę po terenie obfitującym w miejsca, które prawdziwy turysta-krajoznawca odwiedzi z przyjemnością. To Góry Świętokrzyskie. Teren o niezwykle bogatej historii. W tym roku powędrujemy „Tropami Starzecha”. Poznamy zabytki i historię liczącej 2000 lat działalności przemysłowej na naszych ziemiach. Takie słowu jak: dymarka, fryszerka, kuźnica, wielki piec, itd. przestaną wprawiać Was w zakłopotanie. Zlot Rajdu, zaplanowany w Starachowicach, pozwoli Wam zwiedzić unikalny zabytek przemysłowy w skali europejskiej tzw. Wielki Piec.
– 7 tras rajdowych;
– 520 uczestników
– zlot na terenie Wielkiego Pieca w Starachowicach.XLVI Harcerski Rajd Świętokrzyski 2004 r.
?Szlakami Stefana Żeromskiego??

Łańcuch prastarych Gór Świętokrzyskich, Puszcza Jodłowa z kompleksami leśnymi, nagie skały Gołoborza, ruiny dawnych zamków obronnych, zabytkowe stare drewniane wiatraki, słomianą strzechą kryte chałupy wiejskie, legendarny ?Bartek?? ponad tysiącletni dąb, drzewa, rośliny, skały niemal wszystkich geologicznych epok, bogactwo rud i minerałów, fantastyczne formy stalaktytów, naciekowych filarów stalagmitów ? kryją wszystkie uroki świętokrzyskiej ziemi, stanowią prawdziwą perłę naszego kraju.
Powędrujmy w tym roku szlakami wielkiego syna tej ziemi Stefana Żeromskiego, który tak pięknie o niej pisał…
?Nikogo nie kocham. Ciebie jedną kocham, cudowna, rodzinna ziemio… stworzona dla nas… piękna, dobra, umiłowana karmicielko ziemio?
– 7 tras rajdowych;
– 540 uczestników
– zlot w Strawczynie.XLVII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2005 r.
„Stanisław Staszic – wychowawca młodzieży”

Zapraszamy Was na kolejny Harcerski Rajd Świętokrzyski. Spotykamy się w roku obchodów 250 rocznicy urodzin Stanisława Staszica – wielkiego patrioty, wybitnego uczonego, działacza gospodarczego i społecznego, współtwórcy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Harcerze starachowiccy mają szczególne powody uczczenia tej rocznicy bowiem Stanisław Staszic jest bohaterem naszego hufca. Wielką troską było dla Stanisława Staszica wychowanie młodzieży. Działając na rzecz reform w szkolnictwie przyczynił się do udoskonalenia nauki na różnych szczeblach.
– 7 tras rajdowych; 530 uczestników
– zlot w Starachowicach na terenie HOO „Lubianka”XLVIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2006 r.
„Świętokrzyskie millenium”

W roku 2006 wszystkie drogi prowadzą na Święty Krzyż. Na drugim co do wysokości szczycie Gór Świętokrzyskich ? Łysej Górze (595 m n.p.m.), zwanej też Łyścem ? leży tysiącletni pobenedyktyński klasztor. W tym roku obchodzone jest tam świętokrzyskie milenium. Nie byłoby nazwy: Góry Świętokrzyskie, województwo świętokrzyskie i innych podobnych tytułów związanych z Krzyżem Świętym, gdyby nie pięć małych cząsteczek Pańskiego Krzyża, wtopionych w złotą karawakę, podwójny krzyż, który dziś stanowi bezcenną relikwię w tym najstarszym polskim sanktuarium. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego według podań zostały sprowadzone przez św. Emeryka, syna króla węgierskiego świętego Stefana. Królowie polscy z dynastii Piastów i Jagiellonów otaczali to święte miejsce troską i obdarzali przywilejami. Nasz rajd był początkiem obchodów milenijnych . Od ojców oblatów otrzymaliśmy jako jedni z pierwszych piękny medal wybity w 1000 lecie powstania klasztoru.
– 7 tras rajdowych; 570 uczestników
– zlot u stóp klasztoru na Świętym KrzyżuXLIX Harcerski Rajd Świętokrzyski 2007 r.
„Jeden świat – jedno przyrzeczenie”

Spotykamy się w roku obchodów 100-lecia skautingu . Od tego czasu blisko miliard ludzi na całym świecie miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Skautowego.
Związek Harcerstwa Polskiego będzie świętował 100-lecie skautingu w sierpniu na Zlocie w sercu Gór Świętokrzyskich ? ich stolicy ? Kielcach, podsumowując zadanie programowe ?Jeden świat ? jedno przyrzeczenie?
Wielu ludzi ? jeden ruch
Wiele zachowań ? jedne wartości
Wiele krajów ? jeden świat
Wiele słów ? jedno przyrzeczenia.
Powędrujmy szlakami świętokrzyskiej ziemi , by spotkać się na naszym zlocie w przededniu tej wielkiej uroczystości by poczuć jej smak, by wypełnić prośbę gen. Roberta Baden-Powella do wszystkich skautów świata :
?? Zostawmy ten świat troszkę lepszym niż go zastaliśmy ??
– 7 tras rajdowych ;
– 560 uczestników
– zlot w Kielcach na terenie byłej jednostki wojskowej na Stadionie /na tym terenie w sierpniu odbył się zlot harcerstwa z okazji 100-lecia skautingu/L Harcerski Rajd Świętokrzyski 2008 r.
„Byliśmy- jesteśmy – będziemy „

To szczególny rajd, szczególny czas i szczególni ludzie , którzy go tworzyli i którzy do dziś z sentymentem wspominają czas wędrówek i szczególnych przyjaźni.
Co takiego jest w ?Świętuchu?, że przez 50 lat spotykają się na nim harcerskie pokolenia: wędrując, wspominając, śpiewając i bawiąc się znakomicie na jego trasach. Trasach które są bardzo różne zarówno pod względem turystycznym i programowym. Trasach na których każdy znajdzie coś dla siebie. I nie jest to tak, że jedne są lepsze, a inne gorsze. Są po prostu inne, co sprawia, że Rajd Świętokrzyski jest propozycja dla wszystkich: zuchów, NS, harcerzy, wędrowników instruktorów, seniorów i także tych którzy ten rajd przez te 50 lat tworzyli.
– 8 tras rajdowych; 610 uczestników
– zlot na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” w StarachowicachLI Harcerski Rajd Świętokrzyski 2009 r.
„Mam szczerą wolę …”

To szczególny rok. Rok upamiętniający 70 rocznicę najkrwawszej wojny nowoczesnej Europy i heroicznej wrześniowej obrony polskiej państwowości.
Ale jest to też 70 rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego i ?Szarych Szeregów.?
To właśnie wtedy wierni przyrzeczeniu ?.Bogu, ludziom i Ojczyźnie?tysiące harcerek i harcerzy własną krwią zapisało najpiękniejsze karty historii harcerstwa stając się wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.
Nauczyli nas także ,że ?. harcerstwo to nie jest coś co się ma ale czym się jest?
Powędrujmy szlakami świętokrzyskiej ziemi pamiętając o tym, że to ich ofiara życia pozwoliła nam dziś cieszyć się wolną Polską, a harcerskie ideały są wyznacznikiem naszej drogi do dziś.
?Jest 10 praw i dobrze wiem,
że według nich pójdę swą drogą.
Lilijki kształt i krzyża cień
One w mym życiu mi pomogą?
– 7 tras rajdowych;
– 520 uczestników
– zlot przy kapliczce Św. Jacka w WąchockuLII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2010 r.
„Tropami dinozaurów”

Świętokrzyskie jakie cudne ? tu zaczęło się życie ? to hasło promujące od niedawna nasze województwo.
Dlaczego takie ?
Czy wiecie kto to jest Złonek ?
Czy tetrapod Zbych mógł być harcerzem ?
Kto jest starszy od dinozaurów ?
Czy w Górach Świętokrzyskich narodziło się 400 mln lat temu życie?
Jak zmieniło się świętokrzyskie od czasów gdy wędrował tędy Żeromski?
I najważniejsze dlaczego właśnie tu od 52 lat przyjeżdżają harcerze?
– 7 tras rajdowych;
– 560 uczestników;
– zlot w SamsonowieLIII Harcerski Rajd Świętokrzyski 2011 r.
„Wszystkie drogi prowadza dziś do Ciekot”

Dwudniowym zlotem w Ciekotach na terenie ?Centrum Edukacji ? Szklany Dom? zakończył się 53 Harcerski Rajd Świętokrzyski. W dniach 2-5 czerwca na 7 trasach rajdowych po Górach Świętokrzyskich wędrowało ponad 560 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów.
Hasło tegorocznego rajdu to: ??powędruj razem z nami do krainy lat dziecinnych Stefana Żeromskiego, Radostowej, Łysicy bo wszystkie drogi prowadza nas dziś do Ciekot?.
Miało ono na celu przybliżenie historii regionu i pokazanie, że to właśnie tu warto przyjeżdżać, do pięknej krainy ? serdecznej, życzliwej, gościnnej, godnej swych ojców świętokrzyskiej ziemi.

Na zlocie były obecne władze harcerskie z Druhem Przewodniczącym ZHP hm. Adamem Massalskim oraz Naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą Sinica. Obecni byli także: komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Dariusz Bińczak oraz komendanci hufców: Kielce Miasto, Kielce Południe, Staszów i Starachowice.
– 8 tras rajdowych; 620 uczestników
– zlot na terenie centrum edukacyjnego „Szklany Dom” w Ciekotach
Po raz pierwszy na rajdzie wręczano statuetkę ?Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich:
– Przewodniczącemu ZHP hm. Adamowi Massalskiemu,
– Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu Adamowi Jarubasowi,
– Dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Panu Jackowi Kowalczykowi.LIV Harcerski Rajd Świętokrzyski 2012 r.
„Świętokrzyskie czaruje”

Kraina Gór Świętokrzyskich to zabytki pozostałe po bogatej historii tej ziemi:
?Narodowe Sanktuarium? na Świętym Krzyżu do którego pielgrzymował król Władysław Jagiełło przed bitwa pod Grunwaldem i gdzie spoczywają prochy jednego z największych wodzów Rzeczypospolitej księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.
Uroczysko Wykus z ?Partyzancką Drogą Krzyżową? poświęcona tym, dzięki którym możemy dziś wędrować szlakami tej uroczej krainy
Opactwo Cystersów w Wąchocku zabytek klasy ?O?
Oblęgorek w którym razem z Henrykiem Sienkiewiczem wyruszymy na wyprawy wojenne z ?małym rycerzem?, Ciekoty z ?górą domową? Stefana Żeromskiego, Prehistoryczny gad tetrapodem zwany mówiący o tym jak dawno narodziło się tu życie.
?Łysa Góra? z czarownicami i czartami pełna tajemnic i latających mioteł.
– 8 tras rajdowych;
– 640 uczestników;
– zlot na terenie WDK w Mostkach / impreza towarzysząca – koncert zespołu „Cisza jak ta”.
– Satuetkę „Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich” wręczono druhowi Janowi Gałuszka „Mizerny” partyzantowi Oddziału AK „Jędrusie” oraz Gminie StarachowiceLV Harcerski Rajd Świętokrzyski 2013 r.
„Powrót do korzeni”

Przed nami Jubileuszowy 55 Harcerski Rajd Świętokrzyski, tak tak to już tyle lat wędrujemy razem po naszej pięknej” świętokrzyskiej ziemi”. Wiele się przez te 55 lat wydarzyło. Wielu z tych którzy zaczynali ten rajd jest już na innym „niebiańskim” szlaku. Ale wierzymy, że co roku kibicują z góry naszym poczynaniom i są razem z nami. Chcemy by ten rajd był szczególny, by pokazał nasze przywiązanie do historii i korzeni z których wyrośliśmy. Chcemy pokazać Wam naszą „Małą Ojczyznę” – Starachowice i jej szczególne miejsca które dla nas są ważne, a w szczególności „Ekomuzeum” w którym obejrzycie nie tylko świetnie zachowany „Wielki Piec” ale coś co kiedyś wszystkim kojarzyło się z naszym miastem – samochód ciężarowy STAR. .To tu przez lata budowano samochody STAR. Tu także, na podwoziu STARA powstał papamobile, z którego korzystał podczas swoje pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II.
Zaprosimy Was do szczególnego, magicznego miejsca jakim jest Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka” i szczególnego koncertu jubileuszowego.
– 8 tras rajdowych;
– 690 uczestników
– zlot na terenie HOO „Lubianka”, apel zlotowy na terenie placu przy budynku hufca ZHP Starachowice .

W trakcie zlotu komendantka hufca przeczytała decyzję rady miasta Starachowice i marszałka województwa świętokrzyskiego nadającego mu imię Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów. Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, była druzynowa 111 ADH hm. Lidia Pokuszyńska i z-ca prezydenta miasta Starachowice Pan Sylwester Kwiecień położyli kamień węgielny pod budowę skweru ich imienia.


Rajd idzie dalej i będzie szedł naszą piękną świętokrzyską krainą jeszcze wiele , wiele lat. Przez te 55 lat 155 366 uczestników przemierzyło ponad 46 tys. km zwiedzając zabytki techniki, historii i kultury, przemierzając szlaki turystyczne woj, świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych przez te 55 lat w organizacje tego wspaniałego rajdu. Wpisał się on od lat w kalendarz imprez nie tylko drużyn hufca i chorągwi kieleckiej ale także GK ZHP i całego harcerstwa. Ale przypomnijmy choć jego wieloletnich komendantów takich jak : hm.Stefan Derlatka, hm. Jerzy Muzyka, hm. Mirosław Szlęzak, hm Lidia Pokuszyńska , hm.Małgorzata Ślaska i phm. Agnieszka Czaja-Szewera. Czas płynie nieubłaganie . Wielu ze wspaniałych przyjaciół którzy tworzyli ten rajd jest już na innym ? niebiańskim Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim. Tak bardzo nam ich brakuje ale wiemy , ze kiedyś przecież wszyscy się spotkamy . Więc nie mówimy żegnaj ale do widzenia na harcerskim szlaku, na szlaku wielkiej przygody jaką niewątpliwie jest harcerstwo i Harcerski Rajd Świętokrzyski popularnie zwany ?Świetuchem?