Historia sabatów

Do stworzenia tej strony wykorzystano materiały zawarte w: Pocztowe Komunikaty, Biuletyn Specjalności Poczt Harcerskich ZHP Nr 2 (55), rok XXIII, udostępnionych przez hm. Henryka F. Karwowskiego HR, Naczelnika Poczt Harcerskich WS GK ZHP, a także dzięki uprzejmości Poczty Harcerskiej Szczecin II materiały pobrane ze strony http://www.zhp.inet.pl/.


Wspomnienia i nieco historii
hm. Józef Grabarczyk (PH 2 Szczecin)
– warto przypomnieć, że pierwszy Harcerski Rajd Świętokrzyski odbył się w 1959 roku, a wiec ponad pół wieku temu. Kolejne rajdy: drugi, trzeci, czwarty, piaty i dwudziesty upamiętnione zostały stemplami Poczty Polskiej i zostały skrzętnie odnotowane w katalogu ?Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985? autorstwa hm. Ryszarda Jakubowskiego i hm. Witolda Rusiniaka wydanego w 1988 roku przez Młodzieżową Agencje Wydawniczą w Warszawie.
Katalog ten należy do klasyki literatury filatelistycznej, a jego pierwszy i drugi nakład już dawno został całkowicie wyczerpany. Obejmuje on wszystkie stemple i datowniki Poczty Polskiej o tematyce harcerskiej stosowane przez pocztę w latach 1914 ? 1985. Jest to jedno z piękniejszych wydawnictw lat osiemdziesiątych.
Przejrzystość i czytelność jest doskonała, nie mówiąc o wnikliwej historycznej przedmowie. Autor niniejszej notatki posiada odbitki tychże w dużej mierze na oryginalnych przesyłkach, a jego zbiór był kilkakrotnie wystawiany na wystawach filatelistycznych z bardzo pozytywnymi rezultatami.
A oto stemple i datowniki Poczty Polskiej upamiętniające Harcerskie Rajdy Świętokrzyskie:


Poczta Polska (Starachowice 1) emitowała jeszcze datownik z okazji XXX Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego /5 VI 1988/ który przesyłam w załączeniu. – dopisek hm. Marek Bieżanowski, Naczelnik PH 122 Skawina a zarazem instruktor Centralnego Archiwum Poczt Harcerskich

Image_6890

Czy były dalsze wydawnictwa o tej tematyce?
Do Was młodych kieruje apel o przewertowanie nowszych katalogów stempli i datowników różnych wydawnictw filatelistycznych. Ale najwięcej mogą wnieść tu sami harcerze ? uczestnicy rajdów.
Z pewnością były te wydawnictwa harcerskie w postaci znaczków, kartek, plakietek i kopert okolicznościowych.
Należałoby dokonać sprawdzenia Centralnego Archiwum PH i poszczególnych poczt w celu ?wyłuskania do zbioru? wydawnictw dotyczących samych rajdów jak i zainicjowanych przez naczelnika PH 67 Starachowice ? śp. hm. Jerzego Krukowskiego Pocztowych Sabatów.
Póki, co należy tylko przyklasnąć, że zostały one reaktywowane przez Naczelnictwo PH WS GK ZHP.

– po wnikliwej analizie cytowanego wyżej katalogu odnaleziono jeszcze jeden datownik ?rajdowy?:

datowniki3

Pytanie konkursowe od autorów Biuletynu Pocztowe Komunikaty:
– kto był autorem tego datownika PP? Zwycięzca otrzyma nagrodę-niespodziankę, odpowiedzi można przesyłać na adres: Henryk.F.Karwowski@interia.pl.


Z Kalendarium Poczty Harcerskiej Szczecin II

2-7.06.1988 r.

Patrol Poczty Harcerskiej Szczecin II bierze udział w XXX Jubileuszowym Rajdzie Świętokrzyskim – wydaje okolicznościową kartkę.

3.06.1991 r.

XXXIII Rajd Świętokrzyski, spotkanie z Janem Pawłem II na lotnisku w Masłowie, w rajdzie i spotkaniu udział bierze patrol PH Szczecin II.

1992 r.

XXXIV Rajd Świętokrzyski, poczta wydaje kartę pocztową, patrol PH bierze udział w rajdzie, organizuje stoisko dla uczestników rajdu.

0086
Kolejny projekt PH Szczecin II.


Kolejne materiały wyszperane przez dh. hm. Marka Bieżanowskiego w Centralnym Archiwum Poczt Harcerskich

Karta pocztowa wydana przez PH 35 Puławy (1998 rok)
35K4391177

Trzy koperty wydane przez PH 101 Łomża (1993 rok)

101Ko3101314a

101Ko3111315a

101Ko3121316a

PH_11_Nowa_Huta

PH_28_Wroclaw

PH_99_Kielce

PH_99_Kielce_bis

PH_Nisko